Kraus Building s.r.o.

Stavební firma

CERTIFIKACE

 

DEKTRADE – systém dektherm

Fasádní zateplovací systémy DEKTHERM jsou určeny ke kontaktnímu zateplování vnější strany obvodových stěn budov. Systémy jsou tvořeny tepelnou izolací z desek z pěnového stabilizovaného polystyrenu nebo desek resp. lamel z minerální vlny. Tepelný izolant je k podkladu lepen a následně kotven talířovými hmoždinkami. Na tepelném izolantu je ze stěrkového hmoty a výztužné skleněné tkaniny vytvořena základní vrstva, na kterou je aplikována finální povrchová úprava. Povrchová úprava může být provedena v různých variantách z minerálních silikonových, silikátových nebo akrylátových omítek v různých barevných a strukturálních úpravách.

H+H – technologie stavby s Thermoblockem

Ve vývoji zateplovacích systémů Capatect jsou vloženy zkušenosti z více než 40 let práce. V celé Evropě se Capatect stal pojmem pro nadprůměrné servisní služby a technickou preciznost. Se zateplovacím systémem Capatect chráníte životní prostředí a přitom ušetříte mnoho peněz. Ale systém vytváří i příjemnou atmosféru útulnosti. Chlad zůstává venku a teplo uvnitř. Čtyři řady výrobků BASIC-LINE, TOP-LINE, MINERA-LINE a ECO-LINE pokrývají veškeré možné požadavky po stránce technických i osobních hledisek. Všechny systémy odpovídají předpisům Evropské organizace pro technické schvalování (EOTA) ETAG 004 a pokynům pro udělování evropského technického schválení ETAG 004, i odpovídajícím národním předpisům.

CAPAROL – zateplovací systémy CAPATECT

Ve vývoji zateplovacích systémů Capatect jsou vloženy zkušenosti z více než 40 let práce. V celé Evropě se Capatect stal pojmem pro nadprůměrné servisní služby a technickou preciznost. Se zateplovacím systémem Capatect chráníte životní prostředí a přitom ušetříte mnoho peněz. Ale systém vytváří i příjemnou atmosféru útulnosti. Chlad zůstává venku a teplo uvnitř. Čtyři řady výrobků BASIC-LINE, TOP-LINE, MINERA-LINE a ECO-LINE pokrývají veškeré možné požadavky po stránce technických i osobních hledisek. Všechny systémy odpovídají předpisům Evropské organizace pro technické schvalování (EOTA) ETAG 004 a pokynům pro udělování evropského technického schválení ETAG 004, i odpovídajícím národním předpisům.

LAFARGE – sádrokartonové konstrukce – suchá výstavba

Sádrokartonové desky Lafarge samozřejmě splňují požadavky platných norem ČSN EN 520 a DIN 18180. Všechny sádrokartonové desky jsou klasifikovány ve třídě reakce na oheň A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-1. Suché stavební materiály Lafarge Gips mají všestranné použití. Ať se jedná o bytové nebo nebytové stavby, novostavby, přestavby, sanace či rekonstrukce objektů, všude lze tyto výrobky využít. V souvislosti s přechodem firmy Lafarge Gips pod skupinu Etex vznikla nová značka Siniat Od 1.10.2012 působí firma Lafarge Gips pod novým jménem a označením Siniat. Veškeré stávající platné podklady a doklady vydané Lafarge Gips zůstávají až do jejich nového vydání pod značkou Siniat v platnosti i pro novou značku Siniat

WEBER – zateplovací systémy (ETICS), podlahové systémy

Zateplovací systém (ETICS) se používá ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí. Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek fasádního polystyrenu a minerální vlny. Povrchovou úpravou zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky weber.

BAUMIT – zateplovací systémy Baumit s tenkovrstvými omítkami

Sotva nějaká jiná skladba dokáže fasádu ochránit tak efektivně a ohleduplně jako zateplovací systém Baumit open Premium, který zcela přirozeným způsobem a s využitím základních fyzikálních zákonů splňují představy o zdravém bydlení, dlouhodobé spolehlivosti a ekonomické výhodnosti.

 

DEKTRADE – systém dektherm

Fasádní zateplovací systémy DEKTHERM jsou určeny ke kontaktnímu zateplování vnější strany obvodových stěn budov. Systémy jsou tvořeny tepelnou izolací z desek z pěnového stabilizovaného polystyrenu nebo desek resp. lamel z minerální vlny. Tepelný izolant je k podkladu lepen a následně kotven talířovými hmoždinkami. Na tepelném izolantu je ze stěrkového hmoty a výztužné skleněné tkaniny vytvořena základní vrstva, na kterou je aplikována finální povrchová úprava. Povrchová úprava může být provedena v různých variantách z minerálních silikonových, silikátových nebo akrylátových omítek v různých barevných a strukturálních úpravách.

DEKTRADE – konstrukční systém Dekpanel D

Masivní dřevěné panely DEKPANEL D – jsou určené pro nosné i nenosné konstrukce stěn rodinných, bytových a občanských staveb, ale i pro realizaci nástaveb a přístaveb ke stávajícím objektům. Ověřený konstrukční systém dřevostaveb z masivních šroubovaných dřevěných panelů DEKPANEL D. Panely DEKPANEL D jsou vyráběny v několika konstrukčních variantách podle účelu použití v konstrukci. Základní třívrstvý panel tloušťky 81mm je určen pro vnitřní stěny. Panel pro obvodové stěny je opatřen vzduchotěsnící folií vloženou pod vnější vrstvu prken. Technické parametry skladeb, požární, akustické, tepelnětechnické a další jsou stanoveny výpočetně, ale i experimentálně na základě přesné specifikace použitých materiálů v jednotlivých vrstvách.

Svět oken – montáž oken

Pečlivě vybírejte správná okna pro Váš dům. Optimální okno Vám přinese komfotní bydlení a nezatíží zbytečně Váš rozpočet.Zvolit můžete plastová okna nebo okna z hliníkových pofilů. Vybírat lze mezi jednotivými typy rámů či zasklení. Země výroby je důležitá kvůli norem kvality, které je nutno při výrobě dodržovat. Plastová okna i hliníková okna jsou vyráběna v České republice a při výrobě jsou dodržovány nejpřísnější normy České republiky a Evropské unie. Díky tomu máte záruku nejvyšší kvality na okna české výroby.

Jub

JUBIZOL je kontaktní fasádní tepelně izolační systém, který zajišťuje účinnou tepelnou izolaci vnějších stěn stavby, chrání fasádní povrchy před povětrnostními vlivy a dotváří estetický vzhled objektu. Životnost, stavebně fyzikální a jiné vlastnosti tepelně izolačního systému JUBIZOL závisejí na vybraném druhu a tloušťce izolačního obkladu, na druhu použitého lepidla, na druhu a tloušťce základní omítky a v neposlední řadě na druhu, barevném odstínu a zrnitosti vrchní dekorativní omítky.

DEKTRADE – syntetické hydroizolační fólie dektrade

Hydroizolační fólie DEKPLAN jsou vyrobeny z měkčeného PVC. Sortiment fólií umožňuje realizovat různé varianty střech dle způsobu stabilizace hydroizolační vrstvy. Použití konkrétního typu vyplývá z jeho vlastností (typ nosné vložky, tloušťka fólie apod.). Fólie DEKPLAN jsou vhodné jak pro nově realizované skladby, tak i pro sanace starých střech.V sortimentu fólií DEKPLAN je řada doplňkových materiálů usnadňující realizaci standardních detailů střech.

Rigips – montáž konstrukcí suché výstavby

Montáž konstrukcí suché výstavby Rigips a OWA a oprávnění pro provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.