Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech. V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Při realizaci podporovaných opatření musí být instalovány pouze materiály, výrobky nebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (SVT), který Vám garantuje dosažení minimálního standardu kvality a soulad s podmínkami programu Nová zelená úsporám.

Realizace podporovaného opatření musí být provedena osobou vedenou v Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Osoby vedené v SOD doložily Fondu, že jsou odborně způsobilé k provádění činností spojených s realizací podporovaných opatření, a to dle jeho typu. Naše firma Kraus Building, s.r.o. spadá do této kategorie a je tedy zapsána v seznamu odborných dodavatelů.

img 7
zelena usporam

Není asi možné definovat, jak by měl moderní dům vypadat; jeho tvar vychází z konkrétních podmínek, i jeden autor navrhne pokaždé jinou stavbu. Samotné prostředí si vyžádá citlivý přístup, respektování jeho hodnot a měřítka. Někdy je vhodné přizpůsobit se tvarově okolní zástavbě, jindy je naopak zapotřebí odvážnějším krokem prostředí oživit. V každém případě musí moderní dům odpovídat potřebám současné rodiny a měl by to vyjadřovat i svým vnějším vzhledem.

Žádosti o dotace budou přijímány na základě časově omezených výzev.

V současné době probíhá výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů.

Podání žádosti od 01.04.2014 do 31.10.2014